Cofrestru marwolaeth

Pan fod rhywun yn marw mae angen i chi gofrestru’r farwolaeth gyda Swyddfa Gofrestru Cyngor Caerdydd.

 

Ewch i wefan Swyddfa Gofrestru Caerdydd i weld sut mae gwneud hyn.