Taith Gerdded Treftadaeth Mynwent Cathays

Dysgwch am hanes un o fynwentydd Fictoraidd mwyaf Prydain   Taith rwydd, tua 1 ½ awr. Cyfarfod wrth brif fynedfa’r fynwent ar Fairoak Road.

By | Ebrill 26th, 2020|0 Comments

Taith Gerdded Treftadaeth Mynwent Cathays

Archwiliwch yr amrywiol Arwyddluniau Catrodol sydd i’w cael ar gerrig coffa o’r ddau Ryfel Byd. Darganfyddwch sut y difrodwyd y fynwent yn ystod yr Ail Ryfel Byd.   Taith rwydd, tua 1 ½ awr. Cyfarfod wrth brif fynedfa’r fynwent ar Fairoak Road.

By | Gorffennaf 10th, 2016|0 Comments

© Gwasanaethau Profedigaeth - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd