Gwasanaeth Coffa’r Nadolig

Gwasanaeth Coffa'r Nadolig Yn yr amlosgfa yng Nghapel y Wenallt. Lluniaeth i ddilyn.