Gwasanaeth Coffa Sul Y Blodau

Yn yr amlosgfa yng Nghapel y Wenallt. Lluniaeth i ddilyn.