Taith Gerdded Treftadaeth Mynwent Cathays

Dysgwch am hanes un o fynwentydd Fictoraidd mwyaf Prydain   Taith rwydd, tua 1 ½ awr. Cyfarfod wrth brif fynedfa’r fynwent ar Fairoak Road.