Placiau coffa

Mae placiau coffa ar gael ym Mynwent Draenen Pen-y-graig a Mynwent y Gorllewin.

Mae’r placiau’n cael eu prydlesu am 10 mlynedd gyda’r opsiwn i ymestyn y brydles ar unrhyw adeg neu ei hadnewyddu ar ddiwedd y cyfnod:

  • Plac ithfaen yn y Gerddi Coffa – 2 faint ar gael;
    290mm x 100mm gyda daliwr pwysi neu 180mm x 120mm gyda daliwr blodau mwy.
    Gall dyluniad gael ei gynnwys o’r dewisiadau sydd ar gael.
  • Plac efydd ar waelod coeden.
  • Plac efydd wedi’i osod ar fainc.
Lawrlwytho ffurflen gais am blac coffa Mynwent Draenen Pen-y-graig
  • Plac ithfaen yn yr Ardd Goffa. 245mm x 140mm. Gall dyluniad gael ei gynnwys o’r dewisiadau sydd ar gael.
  • Plac efydd ar y Wal Goffa.
  • Plac efydd wedi’i osod ar fainc.
Lawrlwytho ffurflen gais am blac coffa Mynwent y Gorllewin

 

Mae’n bosibl prydlesu lle ar gyfer plac efydd ar fainc sydd wedi’i gwneud allan o ddeunydd wedi’i ailgylchu. Mae’r meinciau wedi’u lleoli mewn ardaloedd penodol a gellir rhoi hyd at 3 phlac efydd ar bob mainc am gyfnod prydlesu cychwynnol o 10 mlynedd.

Cysylltwch â ni i drafod cofebion meinciau.

Postiwch y ffurflen wedi’i chwblhau a siec i:

 

Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd

Thornhill Road,

Rhiwbeina,

Caerdydd,

CF14 9UA.