Chwilio Beddau

Gall beddau fod yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am eich coeden deulu.

 

Mae achyddion yn aml yn dod o hyd i aelodau o’r teulu na fyddent yn gwybod amdanynt fel arall mewn beddau teuluol. Bydd y darganfyddiadau hyn yna’n agor llwybrau ymchwil newydd.

Cofnodion Claddu

Rydyn ni’n dal cofnodion claddu ers 1859, pan agorwyd Mynwent Cathays.

 

Gallwn chwilio am hyd at bum enw a chewch ganlyniadau ar gyfer pawb sydd wedi’u claddu yn y beddau y byddwn yn dod o hyd iddynt, e.e. os byddwn yn chwilio am 5 person ac yn dod o hyd iddynt mewn 5 bedd gwahanol, sydd â 4 claddedigaeth yr un, cewch wybodaeth am 20 person.

 

Byddwn yn anfon copïau i chi o’r gorchmynion claddu, sy’n cynnwys enw, oedran, cyfeiriad a swydd, yn ogystal ag unrhyw ddogfennau cysylltiedig fel derbynebau, mapiau a chynlluniau. Codir ffi am y gwasanaeth hwn.

Cofnodion Amlosgi

Rydyn ni’n dal cofnodion amlosgi ers agoriad Amlosgfa Caerdydd, Draenen Pen-y-graig, ym 1953.

 

Nid yw cofnodion amlosgi ar gael i’r cyhoedd yn yr un modd â chofnodion claddu; gallwn roi gwybodaeth i chi, ond ni allwn gynnig copïau o unrhyw gofrestrau neu ddogfennau.

Wneud cais am chwiliad

I wneud cais am chwiliad:

  • Llenwch y ffurflen gais atodedig yn ofalus
  • Rhaid cynnwys siec ar gyfer y swm llawn (sef £20 ar hyn o bryd)
  • Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau a’r siec i’r cyfeiriad canlynol:

Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd
Thornhill Road, Rhiwbeina,
Caerdydd,
CF14 9UA.

Lawrlwytho’r ffurflen cais am chwiliad (28kb PDF)