Mynwent Cathays

Agorodd Mynwent Cathays ym 1859; y gladdedigaeth gyntaf oedd Maria Dolores DePico, merch 25 oed Llysgennad Sbaen i Gaerdydd. Ers hynny, mae dros 224,000 o gladdedigaethau wedi’u cynnal, gan gynnwys llawer o unigolion blaenllaw Caerdydd, gan gynnwys meiri, meistri llongau, arglwyddi ac eraill a helpodd i lunio’r ddinas rydyn ni’n ei hadnabod heddiw.

 

Yn 2006 ffurfiwyd Cyfeillion Mynwent Cathays i warchod etifeddiaeth hanesyddol y fynwent ac i gynnal a chadw’r tiroedd ar gyfer ymwelwyr. Heddiw mae’r fynwent yn hafan i fywyd gwyllt ac yn werthfawr o ran ei hetifeddiaeth hanesyddol gyfoethog. Mae’r fynwent yn cynnal rhaglen amrywiol a chynyddol o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

Cyfleusterau

  • Maes parcio
  • Mynediad i gerbydau
  • Toiledau (Ochr Heol Fairoak)

Beddau sydd ar gael

  • Gweddillion a amlosgir

Y Diweddaraf

Adnewyddu Capeli Mynwent Cathays – Y Diweddaraf

Mae Mynwent Cathays yn un o’r mynwentydd Fictoraidd mwyaf yn y DU ac mae ei thiroedd Baner Werdd yn drawiadol. Yn dilyn ymgyrch ddiweddar i godi arian, mae gwaith adnewyddu ar y gweill ar gyfer y capel anghydffurfiol.

Gwŷl Being Human

Drwy bartneriaeth lwyddiannus â Chyngor Dinas Caerdydd, mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi cyflwyno amrywiaeth o berfformiadau cyhoeddus yn y ddinas. Gan weithio’n agos gyda Gwasanaethau Mynwentydd a Phrofedigaeth y Cyngor, mae PDC wedi dod â ‘hanes yn fyw’ gyda pherfformwyr yn creu golygfeydd byr am y straeon rhyfeddol am y bobl sydd wedi’u claddu yn y Fynwent.

Mae’r digwyddiad am ddim yn cyfuno teithiau cerdded treftadaeth gyda pherfformiadau byw sy’n ail-greu seiniau a straeon y fynwent, ei hanes cyfoethog a sut mae’n berthnasol i’r gymuned.

Lawrlwythwch y podlediadau:

Yr Olympiad Campus – Radmilovic (6.77mb MP3)

Merch y Balŵn – Louisa Maud Evans (5.30mb MP3)

Samuel Chivers (3.61mb MP3)

Digwyddiadur

There are no upcoming events at this time.

Gwybodaeth Cyswllt

Cyfarwyddiadau

Mynwent Cathays.

Heol Fairoak,

Cathays,

Caerdydd,

CF24 4PY.

 

 

Mynwent Cathays. Heol Allensbank,

Y Mynydd Bychan,

Caerdydd,

CF14 3RA.

Oriau agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener Penwythnosau a Gwyliau’r Banc
9am – 5.45pm 10am – 5.45pm

Dydd Llun i Ddydd Gwener Penwythnosau a Gwyliau’r Banc
9am – 4.45pm 10am – 4.45pm

Dydd Llun i Ddydd Gwener Penwythnosau a Gwyliau’r Banc
9am – 4.45pm 10am – 4.15pm

Monday to Friday Weekends and Bank holidays
9am – 4.45pm 10am – 3.45pm