Mynwent Cathays

Agorodd Mynwent Cathays ym 1859; y gladdedigaeth gyntaf oedd Maria Dolores DePico, merch 25 oed Llysgennad Sbaen i Gaerdydd. Ers hynny, mae dros 224,000 o gladdedigaethau wedi’u cynnal, gan gynnwys llawer o unigolion blaenllaw Caerdydd, gan gynnwys meiri, meistri llongau, arglwyddi ac eraill a helpodd i lunio’r ddinas rydyn ni’n ei hadnabod heddiw.

 

Yn 2006 ffurfiwyd Cyfeillion Mynwent Cathays i warchod etifeddiaeth hanesyddol y fynwent ac i gynnal a chadw’r tiroedd ar gyfer ymwelwyr. Heddiw mae’r fynwent yn hafan i fywyd gwyllt ac yn werthfawr o ran ei hetifeddiaeth hanesyddol gyfoethog. Mae’r fynwent yn cynnal rhaglen amrywiol a chynyddol o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

Cyfleusterau

  • Maes parcio
  • Mynediad i gerbydau
  • Toiledau (Ochr Heol Fairoak)

Beddau sydd ar gael

  • Gweddillion a amlosgir

Y Diweddaraf

Adnewyddu Capeli Mynwent Cathays – Y Diweddaraf

Mae Mynwent Cathays yn un o’r mynwentydd Fictoraidd mwyaf yn y DU ac mae ei thiroedd Baner Werdd yn drawiadol. Yn dilyn ymgyrch ddiweddar i godi arian, mae gwaith adnewyddu ar y gweill ar gyfer y capel anghydffurfiol.

Gwŷl Being Human

Drwy bartneriaeth lwyddiannus â Chyngor Dinas Caerdydd, mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi cyflwyno amrywiaeth o berfformiadau cyhoeddus yn y ddinas. Gan weithio’n agos gyda Gwasanaethau Mynwentydd a Phrofedigaeth y Cyngor, mae PDC wedi dod â ‘hanes yn fyw’ gyda pherfformwyr yn creu golygfeydd byr am y straeon rhyfeddol am y bobl sydd wedi’u claddu yn y Fynwent.

Mae’r digwyddiad am ddim yn cyfuno teithiau cerdded treftadaeth gyda pherfformiadau byw sy’n ail-greu seiniau a straeon y fynwent, ei hanes cyfoethog a sut mae’n berthnasol i’r gymuned.

Lawrlwythwch y podlediadau:

Yr Olympiad Campus – Radmilovic (6.77mb MP3)

Merch y Balŵn – Louisa Maud Evans (5.30mb MP3)

Samuel Chivers (3.61mb MP3)

Digwyddiadur

Gwybodaeth Cyswllt

Cyfarwyddiadau

Mynwent Cathays.

Heol Fairoak,

Cathays,

Caerdydd,

CF24 4PY.

 

 

Mynwent Cathays. Heol Allensbank,

Y Mynydd Bychan,

Caerdydd,

CF14 3RA.

Oriau agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener Penwythnosau a Gwyliau’r Banc
9am – 5.45pm 10am – 5.45pm

Dydd Llun i Ddydd Gwener Penwythnosau a Gwyliau’r Banc
9am – 4.45pm 10am – 4.45pm

Dydd Llun i Ddydd Gwener Penwythnosau a Gwyliau’r Banc
9am – 4.45pm 10am – 4.15pm

Monday to Friday Weekends and Bank holidays
9am – 4.45pm 10am – 3.45pm