Mynwent Cathays

Agorodd Mynwent Cathays ym 1859; y gladdedigaeth gyntaf oedd Maria Dolores DePico, merch 25 oed Llysgennad Sbaen i Gaerdydd. Ers hynny, mae dros 224,000 o gladdedigaethau wedi’u cynnal, gan gynnwys llawer o unigolion blaenllaw Caerdydd, gan gynnwys meiri, meistri llongau, arglwyddi ac eraill a helpodd i lunio’r ddinas rydyn ni’n ei hadnabod heddiw.

 

Yn 2006 ffurfiwyd Cyfeillion Mynwent Cathays i warchod etifeddiaeth hanesyddol y fynwent ac i gynnal a chadw’r tiroedd ar gyfer ymwelwyr. Heddiw mae’r fynwent yn hafan i fywyd gwyllt ac yn werthfawr o ran ei hetifeddiaeth hanesyddol gyfoethog. Mae’r fynwent yn cynnal rhaglen amrywiol a chynyddol o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

Cyfleusterau

  • Maes parcio
  • Mynediad i gerbydau
  • Toiledau (Ochr Heol Fairoak)

Beddau sydd ar gael

  • Gweddillion a amlosgir

Y Diweddaraf

Adnewyddu Capeli Mynwent Cathays

Mae’r Capel Anghydymffurfwyr Fictorianaidd a adnewyddwyd yn ddiweddar bellach ar gael ar gyfer gwasanaethau angladdau a seremonïau priodas.  Rydym yn cydnabod yn ddiolchgar y rhoddion caredig gan y sefydliadau canlynol, heb eu caredigrwydd nhw, ni fyddai’r gwaith hwn wedi bod yn bosibl.

 

Pidgeons of Cardiff – www.pidgeonsofcardiff.co.uk

Michael G Ryan, Son & Daughters – www.michaelgryansonanddaughters.co.uk

Roath Court Funeral Home – www.jamessummersfuneraldirectors.co.uk

Green Willow Funerals – www.greenwillowfunerals.com

Mossfords – www.mossfords.com

Coles Funeral Directors – www.colesfuneraldirectors.co.uk

Tovey Brothers Funeral Directors – www.toveybros.co.uk

Ffrindiau Mynwent Cathays – www.friendsofcathayscemetery.co.uk

 

Rhaid rhoi cydnabyddiaeth arbennig i Ymddiriedolaeth Cadw Adeilad Cymric a roddodd yr arian ar gyfer adfer y tŵr cloch canolog.  Ar ôl cael ei fyrddio am ddegawdau, mae gan y tŵr bellach ffenestri clir a gatiau newydd.  Mae gwaith yn parhau y tu mewn gyda’r holl ffioedd a godir o logi’r capel yn mynd tuag at y gwaith adfer a chynnal a chadw parhaus ar yr adeilad hanesyddol hwn.

Gwŷl Being Human

Drwy bartneriaeth lwyddiannus â Chyngor Dinas Caerdydd, mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi cyflwyno amrywiaeth o berfformiadau cyhoeddus yn y ddinas. Gan weithio’n agos gyda Gwasanaethau Mynwentydd a Phrofedigaeth y Cyngor, mae PDC wedi dod â ‘hanes yn fyw’ gyda pherfformwyr yn creu golygfeydd byr am y straeon rhyfeddol am y bobl sydd wedi’u claddu yn y Fynwent.

Mae’r digwyddiad am ddim yn cyfuno teithiau cerdded treftadaeth gyda pherfformiadau byw sy’n ail-greu seiniau a straeon y fynwent, ei hanes cyfoethog a sut mae’n berthnasol i’r gymuned.

Lawrlwythwch y podlediadau:

Yr Olympiad Campus – Radmilovic (6.77mb MP3)

Merch y Balŵn – Louisa Maud Evans (5.30mb MP3)

Samuel Chivers (3.61mb MP3)

Digwyddiadur

Gwybodaeth Cyswllt

Cyfarwyddiadau

Mynwent Cathays.

Heol Fairoak,

Cathays,

Caerdydd,

CF24 4PY.

 

 

Mynwent Cathays. Heol Allensbank,

Y Mynydd Bychan,

Caerdydd,

CF14 3RA.

Oriau agor

Mae Mynwent Cathays ar agor 9am – 5.45pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a 10am – 5.45pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.

A fyddech gystal ag ymweld â’r mynwentydd dim ond os ydych yn ymweld â bedd neu ar gyfer angladd er mwyn cydymffurfio â’r gofynion o ran ymbellhau’n gymdeithasol.