Llyfr Coffa

Yn draddodiadol, llyfrau sy’n cael eu defnyddio i storio gwybodaeth. Gall cenedlaethau’r dyfodol weld arysgrifau sy’n cael eu nodi yn y Llyfr Coffa.

 

Mae pob rhifyn o’r llyfr yn cynnwys tri mis o gofnodion ac ar agor ar y dudalen gyfatebol.

 

Pam cael cofnod yn y Llyfr?

Drwy ddewis cael cofnod yn y Llyfr, bydd unigolyn yn cofio ei anwylyd mewn ffordd bersonol ac unigryw, yn ogystal â chreu atgof parhaol.

 

Mae hwn yn rhywbeth personol iawn oherwydd gall yr unigolyn ddewis sut yn union yr hoffai i’r gofnod edrych. Gall yr unigolyn benderfynu ar y canlynol wrth greu cofnod:

 

  • yr arysgrif;
  • lliw’r inc a ddefnyddir ar gyfer y priflythrennau (glas neu goch);
  • y dyddiad y bydd y cofnod yn ymddangos yn y llyfr (nid dyddiad y farwolaeth o reidrwydd – gall fod yn ddyddiad geni neu’n ddyddiad nodedig); ac,
  • arwyddlun neu waith celf arall a allai fod yn arbennig i’r teulu.

Gwneud cais am gofnod

I wneud cais am gofnod yn y Llyfr Coffa lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais isod yn ofalus.

  • Rhaid i chi bostio’r ffurflen wedi’i chwblhau atom ni, ynghyd â siec am y swm llawn.
  • Wrth gwblhau arysgrif ar gyfer y cofnod, rhaid gwneud cais am o leiaf ddwy linell.
  • Rhaid nodi dyddiad y cofnod a lliw’r inc – mae unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r arysgrif, megis arwyddlun neu waith celf arall, yn ddewisol.
  • Ceir terfynau amser llym ar gyfer derbyn ceisiadau ym mhob chwarter, a rhaid derbyn ceisiadau o fewn yr amserlen er mwyn iddynt ymddangos yn y Llyfr ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Yn ogystal â’r arysgrif yn y Llyfr Coffa, bydd y cofnod hefyd ar gael ar ffurf cerdyn. Os yw’r cais ar gyfer y llyfr yn cynnwys darn o waith celf, gall y teulu benderfynu p’un a fydd hefyd yn ymddangos yn y cerdyn coffa. Gellir gwneud cais am y cardiau hyn ar yr un pryd â’r prif gofnod yn y Llyfr, neu unrhyw bryd yn y dyfodol. Postiwch y ffurflen wedi’i chwblhau a siec i:

 

Gwasanaeth Profedigaeth Caerdydd
Heol Draenen Pen-y-Graig,
Rhiwbeina,
Caerdydd,
CF14 9UA.

Lawrlwythwch Ffurflen Gais Llyfr Coffa

Prisiau

Llyfr Coffa
Opsiynau Pris
Pob llinell o arysgrif (Rhaid cael o leiaf ddwy linell) £20
Gwaith celf, Arwyddlun Blodeuol neu Fathodyn * £180
Priflythyren liw wedi’i haddurno * £180
Priflythyren dalen aur * £190

 * Pris yn cynnwys arysgrif 5 llinell.

 

Cardiau coffa
Opsiynau Pris
Pob llinell o arysgrif (Rhaid cael o leiaf ddwy linell) £5
Gwaith celf, Arwyddlun Blodeuol neu Fathodyn * £105
Priflythyren liw wedi’i haddurno * £105
Priflythyren dalen aur * £115

 * Pris yn cynnwys arysgrif 5 llinell.