COVID-19 (Coronafeirws)

Mae ein staff wedi cael cyfarwyddyd i gydymffurfio â chyngor ymbellhau cymdeithasol yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru. Er ein bod yn deall y byddwch am fynd i angladdau, gofynnwn i chi aros gartref os gallwch chi. Gellir ffrydio gwasanaethau amlosgi dros y rhyngrwyd – gofynnwch i’r trefnydd angladdau sy’n gyfrifol am y trefniadau am ragor o wybodaeth. Os byddwch yn penderfynu bod yn bresennol, a fyddech cystal â chydymffurfio â’r cyngor ymbellhau cymdeithasol yn y capel ac wrth ymyl y bedd a chadw 2 fetr (neu 2 gadair) i ffwrdd wrth bawb.

 

Mae ein staff ar gael dros y ffôn a gallant gynnig unrhyw gyngor y gallai fod ei angen arnoch. Fel arall, defnyddiwch y ffurflen ar y dudalen ‘cysylltu â ni’ ar y wefan hon.

 

Mynwentydd

A fyddech gystal ag ymweld â’r mynwentydd dim ond os ydych yn ymweld â bedd neu ar gyfer angladd er mwyn cydymffurfio â’r gofynion o ran ymbellhau’n gymdeithasol.

 

Amlosgfa a Mynwent Draenen Pen-y-graig

Mae’r tiroedd ar agor 9am-6.45pm dydd Llun i ddydd Gwener a 10am – 6.45pm dydd Sadwrn a dydd Sul ar gyfer ymweld â beddau a gerddi coffa. Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru bydd yr Amlosgfa ei hun ar gau i’r cyhoedd ehangach, ac eithrio i uchafswm o 10 aelod teulu agos yn mynychu angladdau a chladdedigaethau.  Ni chaniateir mynediad i’r cyhoedd i adeiladau eraill y safle, megis y Swyddfa Ymholiadau, y toiledau, a’r Llyfr Coffa.

Dysgwch sut mae’r sefyllfa bresennol yn effeithio ar wasanaethau’r cyngor a chael gwybodaeth a chyngor ar Caerdydd.gov.uk.