Gwybodaeth i ymwelwyr

Caerdydd yw prifddinas Cymru, a chyrchfan fywiog ydyw gyda digwyddiadau a lleoliadau o’r radd flaenaf.

 

Mae llawer o ddewisiadau gwych o ran llety yn y ddinas, gan gynnwys gwestai, hostelau a safle gwersylla yng nghanol y ddinas sy’n addas ar gyfer pob math o ofynion ac anghenion o ran costau. Mae hi’n hawdd teithio i’r ddinas, sydd â chysylltiadau ffordd, cysylltiadau rheilffordd a chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwych.

Dolenni defnyddiol

Accomodation and attractions

Visit Cardiff

Mae Visit Cardiff yn wefan gynhwysfawr sy’n ymdrin â’r holl bynciau sydd o ddiddordeb i ymwelwyr, gan gynnwys dod o hyd i lety, ble i fwyta a beth i’w weld a’i wneud yng Nghaerdydd.

 

Digwyddiadau Caerdydd

Celebrate Summer in the city with a range of events for all the family to enjoy

 

Maes Carafanau Caerdydd

Saif Maes Carafanau a Gwersylla Caerdydd mewn tua 300 erw o barcdir prydferth yng nghanol dinas Caerdydd. Mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer mwynhau holl atyniadau a digwyddiadau’r ddinas a’r cyffiniau.

 

 

Visit Wales

Mae gan bob cornel o Gymru rywbeth i’w ddarganfod.

 

Cyngor Caerdydd

Gwasanaethau’r cyngor, gwybodaeth a chyngor.

 

Travel

Bws Caerdydd

Gwybodaeth am lwybrau bysus ac amserlenni rhwydwaith bysus y ddinas.

 

 

Trenau Arriva Cymru

Amserlenni trenau a gwybodaeth am archebu tocynnau Trenau Arriva Cymru.

 

Maesawyr Caerdydd

Mwy na 50 taith uniongyrchol a 900 o gysylltiadau