Ffioedd

Dyma ein rhestr o ffioedd am 2017. Os hoffech drafod eich opsiynau cysylltwch a ni.

Amlosgiadau

Opsiynau Pris
Amlosgiad – Oed 17+ £540
Amlosgiad – Oed 16 ac o dan £0

 

Claddedigaethau

Opsiynau Pris
Bedd cyfan £690
Claddu arch – Age 17+ £630
Bedd ar gyfer gweddillion wedi’u hamlosgi £290
Claddu gweddillion wedi’u hamlosgi – Oed 17+ £240
Unrhyw claddedigaeth o blentyn oed 16 ac o dan £0

 

Ffioedd arall

Opsiynau Pris
Llogi Capel Draenen Pen y Graig – Wenallt neu Briwnant £250
Llogi Capel Cathays £150
Ffi Cofebion £85