Ffioedd

Dyma ein rhestr o ffioedd am 2020. Os hoffech drafod eich opsiynau cysylltwch a ni.

Amlosgiadau

Opsiynau Pris
Amlosgiad – Oed 18+ £700
Amlosgiad – Oed 17 ac o dan £0
45 munud ychwanegol £150

 

Claddedigaethau

Opsiynau Pris
Bedd cyfan £900
Claddu arch – Oed 18+ £810
Bedd ar gyfer gweddillion wedi’u hamlosgi £370
Claddu gweddillion wedi’u hamlosgi – Oed 18+ £330
Unrhyw claddedigaeth o blentyn oed 17 ac o dan £0

 

Ffioedd arall

Opsiynau Pris
Llogi Capel Draenen Pen y Graig – Wenallt neu Briwnant £300
Llogi Capel Cathays £150
Ffi Cofebion £100