Ffioedd

Dyma ein rhestr o ffioedd am 2018. Os hoffech drafod eich opsiynau cysylltwch a ni.

Amlosgiadau

Opsiynau Pris
Amlosgiad – Oed 18+ £560
Amlosgiad – Oed 17 ac o dan £0
45 munud ychwanegol £80

 

Claddedigaethau

Opsiynau Pris
Bedd cyfan £720
Claddu arch – Oed 18+ £660
Bedd ar gyfer gweddillion wedi’u hamlosgi £305
Claddu gweddillion wedi’u hamlosgi – Oed 18+ £255
Unrhyw claddedigaeth o blentyn oed 17 ac o dan £0

 

Ffioedd arall

Opsiynau Pris
Llogi Capel Draenen Pen y Graig – Wenallt neu Briwnant £250
Llogi Capel Cathays £150
Ffi Cofebion £95