Ffioedd

Dyma ein rhestr o ffioedd am 2020. Os hoffech drafod eich opsiynau cysylltwch a ni.

 

Am restr lawn o brisiau gweler ein tabl ffioedd Ebrill 2021 – Mawrth 2022 (723kb PDF).

 

Mae Gorchymyn Ymchwilio i’r Farchnad Angladdau 2021 yn ei gwneud yn ofynnol i’r wybodaeth ganlynol gael ei chyhoeddi mewn perthynas â’n ffioedd Amlosgi a Choffáu. Gwybodaeth am Brisiau (123kb PDF).

Amlosgiadau

Opsiynau Pris
Amlosgiad – Oed 18+ £740
Amlosgiad – Oed 17 ac o dan £0
45 munud ychwanegol £150

Claddedigaethau

Opsiynau Pris
Bedd cyfan £970
Claddu arch – Oed 18+ £855
Bedd ar gyfer gweddillion wedi’u hamlosgi £430
Claddu gweddillion wedi’u hamlosgi – Oed 18+ £350
Unrhyw claddedigaeth o blentyn oed 17 ac o dan £0

Ffioedd arall

Opsiynau Pris
Llogi Capel Draenen Pen y Graig – Wenallt neu Briwnant £300
Llogi Capel Cathays £175
Ffi Cofebion £100