Loading Digwyddiadau

Gwasanaeth Coffa’r Nadolig Yn yr amlosgfa yng Nghapel y Wenallt.

Lluniaeth i ddilyn.