Loading Digwyddiadau
This event has passed.

Ydych chi erioed wedi bod eisiau gwybod beth sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni? Ydych chi erioed wedi meddwl am y broses amlosgi neu brofedigaeth y byddech chi’n hoffi cael ateb amdani? Dewch i ni siarad am y peth!

Beth am ddoed i’n diwrnod agored yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig.

Mae Gwasanaethau Profedigaeth Cyngor Caerdydd yn cynnal diwrnod agored er mwyn helpu I chwalu unrhyw fythau neu amheuon sydd gennych o bosibl ynglŷn â’r broses amlosgi a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r Gwasanaethau Profedigaeth, Trefnwyr Angladdau a Seiri Maen lleol.

Ymunwch a ni yn:

Amlosgfa Draenen Pen-y-graig,

Dydd Sadwrn 15 Gorffennaf

10:00 yb – 2:00 yh

Dewch i gyfarfod y Tîm Gwasanaethau Profedigaeth. Cymerwch ran mewn taith ‘y tu ôl i’r llenni’ yn yr amlosgfa. Bydd stondinau gwybodaeth gan ein grwpiau partner sy’n ymwneud a phrofedigaeth; panel o arbenigwyr o’r diwydiant ar gyfer sesiwn ar ymdopi gyda phrofedigaeth a cholled gan Y Parch Lionel Fanthorpe.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Profedigaeth ar 029 2054 4820.

Amserlen:

Amser Lle Digwyddiad
Trwy’r dydd – 10:30, 11:30, 12:30 & 1:30 (Taith ddwyieithog am 1:30) Dechrau o’r ystafell aros Capel y Wenallt Teithiau addysgiadol o’r amlosgfa
10.:30 Capel Briwnant Cyflwyniad i Fynwent Cathays a sgwrs ar Hanes a Symbolaeth Cofebion
11:30 Capel Briwnant Panel Holi ac Ateb
12:30 Capel Briwnant Sgwrs – ‘Sut fyddwn ni’n ymdopi gyda phrofedigaeth a cholled.’ – Lionel Fanthorpe
Tryw’r dydd Capel y Wenallt Stondinau gwybodaeth.