Ein Gwasanaeth Angladdau

Gall Cyngor Dinas Caerdydd gynnig gwasanaeth angladdau proffesiynol, urddasol i breswylwyr Caerdydd am gost is na llawer o gyfarwyddwyr angladdau preifat yn y ddinas.

Mae’r trefniadau angladd safonol a gynigir gan Wasanaeth Angladdau Cyngor Caerdydd yn cynnwys:

  • casglu’r ymadawedig o fewn i ffiniau Caerdydd
  • Arch ac arni haen o dderw golau neu dderw tywyll, addurniadau a ffitiadau
  • Paratoi a gwisgo’r corff
  • Arddangos y corff yn y Capel Gorffwys
  • Hers ac un limwsîn
  • Gwasanaeth angladd urddasol

Mae’r gwasanaeth hwn ond ar gael lle mae’r ymadawedig yn un o breswylwyr Caerdydd a lle cynhelir yr angladd mewn mynwent neu amlosgfa a reolir gan y cyngor.

Cost angladd

Gall fod yn anodd amcangyfrif cost angladd a gall hyn fod yn destun pryder i lawer o bobl.

Gallwn roi syniad i chi o’r costau ym Mynwent Draenen Pen-y-graig ac Amlosgfa Caerdydd.

Mae’r gwasanaeth amlosgi yn cynnwys: Costiau
Trefniadau angladd gan Michael G Ryan, Son and Daughters £1030
Mae’r ffi amlosgi’n cynnwys defnydd o gapel y Wenallt neu gapel Briwnant (system gerddoriaeth ar gael) a gwasgaru’r gweddillion wedi’u hamlosgi yn ddioruchwyliaeth yn un o’r gerddi coffa £560
Ffioedd i feddygon am dystysgrif amlosgi (amcangyfrif) £164
Estimated Cost £1754

Mae’r gwasanaeth claddedigaeth yn cynnwys: Costiau
Trefniadau angladd gan Michael G Ryan, Son and Daughters £1030
Prynu bedd newydd (100 mlynedd) am ddwy gladdedigaeth £720
Ffi gladdu i balu’r bedd, ei wisgo a’i lenwi £630
Estimated Cost £2380

Nid yw’r costau amcangyfrifedig hyn yn cynnwys blodau, y glerigiaeth, ffioedd eglwys na hysbysiadau coffa.

Trefnu Angladd

I drefnu angladd gyda ni cysylltwch â’n darparwr a gofynnwch am ‘Wasanaeth Angladdau Cyngor Caerdydd’.

Michael G Ryan Son and Daughters Cyf

302a Heol y Gogledd

Caerdydd

CF14 3BN

Tel: 029 2062 6101

 

 

Ebost: cardiff@mgrfunerals.co.uk

Y Wefan: Michael Ryan, Son & Daughters Ltd

Facebook: Michael Ryan am Facebook