Ein Gwasanaeth Angladdau

Gall Cyngor Dinas Caerdydd gynnig gwasanaeth angladdau proffesiynol, urddasol i breswylwyr Caerdydd am gost is na llawer o gyfarwyddwyr angladdau preifat yn y ddinas.

Mae’r trefniadau angladd safonol a gynigir gan Wasanaeth Angladdau Cyngor Caerdydd yn cynnwys:

  • casglu’r ymadawedig o fewn i ffiniau Caerdydd
  • Arch ac arni haen o dderw golau neu dderw tywyll, addurniadau a ffitiadau
  • Paratoi a gwisgo’r corff
  • Arddangos y corff yn y Capel Gorffwys
  • Hers ac un limwsîn
  • Gwasanaeth angladd urddasol

Mae’r gwasanaeth hwn ond ar gael lle mae’r ymadawedig yn un o breswylwyr Caerdydd a lle cynhelir yr angladd mewn mynwent neu amlosgfa a reolir gan y cyngor.

Cost angladd

Gall fod yn anodd amcangyfrif cost angladd a gall hyn fod yn destun pryder i lawer o bobl.

Gallwn roi syniad i chi o’r costau ym Mynwent Draenen Pen-y-graig ac Amlosgfa Caerdydd.

Mae’r gwasanaeth amlosgi yn cynnwys: Costiau
Trefniadau angladd gan White Rose Funerals £980
Mae’r ffi amlosgi’n cynnwys defnydd o gapel y Wenallt neu gapel Briwnant (system gerddoriaeth ar gael) a gwasgaru’r gweddillion wedi’u hamlosgi yn ddioruchwyliaeth yn un o’r gerddi coffa £740
Ffioedd i feddygon am dystysgrif amlosgi (amcangyfrif) £164
Cost Amcangyfrifedig £1884
Mae’r gwasanaeth claddedigaeth yn cynnwys: Costiau
Trefniadau angladd gan White Rose Funerals £980
Prynu bedd newydd (100 mlynedd) am ddwy gladdedigaeth £970
Ffi gladdu i balu’r bedd, ei wisgo a’i lenwi £855
Cost Amcangyfrifedig £2805

Nid yw’r costau amcangyfrifedig hyn yn cynnwys blodau, y glerigiaeth, ffioedd eglwys na hysbysiadau coffa.

Trefnu Angladd

I drefnu angladd gyda ni cysylltwch â’n darparwr a gofynnwch am ‘Wasanaeth Angladdau Cyngor Caerdydd’.

White Rose Funerals

27-29 Splott Road

Caerdydd

CF24 2BU

Ffôn: 029 2000 2818

Ebost: info@whiterosefunerals.com

Y Wefan: White Rose Funerals

Facebook: White Rose Funerals