Dewis Cyfarwyddwr Angladdau

Wrth ddewis cyfarwyddwr angladdau a threfnu angladd mae’n bwysig i chi sicrhau eich bod yn fodlon ar y gwasanaeth a gewch. Dylai’r cyfarwyddwr angladdau gynnig dyfynbris wedi’i eitemeiddio o’r gost a rhoi gwybod i chi am unrhyw wahaniaethau mewn cost os bydd y trefniadau’n newid.

Ceir cyngor ar gostau yma Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

 Gellir cymharu costau cyfarwyddwyr angladdau ar wefan Your Funeral Choice.

Er na all y Gwasanaethau Profedigaeth argymell cyfarwyddwr angladdau, heblaw am Wasanaeth Angladdau Cyngor Caerdydd, gallwn gynnig cyngor ar bob agwedd ar drefnu angladd.

I’ch helpu i ddewis pa gyfarwyddwr angladdau i’w ddefnyddio, mae’n werth nodi bod rhai yn aelodau o sefydliadau proffesiynol ac y gallai fod ganddynt god ymddygiad a gweithdrefn gwyno.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma:

The National Association of Funeral Directors (NAFD)

The Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF)

Mae’r sefydliadau hyn yn cael eu rhedeg gan ac ar gyfer cyfarwyddwyr angladdau. Os ydych eisiau cwyno am gyfarwyddwr angladdau gallwch gysylltu â Safonau Masnach Cyngor Caerdydd.