Cyrraedd angladd

Os nad ydych yn gwybod manylion angladd, cysylltwch â’r Swyddfa Ymholiadau yn Nraenen Pen-y-graig. Fel arfer gallwn ddweud wrthych yn lle a phryd y mae angladd yn digwydd, ond weithiau bydd angen i ni gadw’r wybodaeth hon yn gyfrinachol ar gais y teulu.

Cyngor ar deithio i’n safleoedd.