Copi o dystysgrifau

Mae tair ffordd o wneud cais am gopi o dystysgrifau genedigaeth, priodas a marwolaeth a gyhoeddwyd yng Nghaerdydd ers 1837 (pan ddechreuodd cofnodion swyddogol). Mae cofnodion Partneriaethau Sifil ar gael o 2005.

 

Ewch i wefan Swyddfa Gofrestru Caerdydd am ragor o wybodaeth.