Coed Helyg Coffa

Cofiwch eich anwyliaid drwy roi deilen wedi’i phersonoli ar un o’n Coed Helyg Coffa.

 

Mae canghennau’r coed wedi’u gwneud o fetel wedi’i grefftio â llaw gyda boncyff gwenithfaen yn y canol. Mae’r coed wedi’u cynllunio i dreulio dros amser i roi golwg wladaidd.

 

Mae pob deilen wedi’i gwneud o wenithfaen solet a gellir ei harsgrifio i gynnwys enw, blwyddyn geni a blwyddyn marwolaeth eich anwyliaid.

Lleoliad y Coed Helyg

Mae dwy Goeden Helyg Coffa yng Ngerddi Coffa Amlosgfa Draenen Pen-y-graig.

 

Gallwch ddewis naill ai’r Goeden Helyg yng Ngardd y Clychau Aur, neu’r Goeden Helyg sydd yng nghanol y Gerddi Grug, y Dderwen Fytholwyrdd a’r Tresi Aur.

 

Lawrlwythwch fap o diroedd y fynwent (2mb PDF)

Gwnewch gais am ddeilen ar Goeden Helyg Coffa

I wneud cais am ddeilen wedi’i phersonoli ar un o’r Coed Helyg Coffa yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais.

 

Lawrlwythwch y ffurflen gais Coed Helyg Coffa (583kb PDF)

 

Postiwch y ffurflen wedi’i chwblhau a siec i:

 

GWASANAETHAU PROFEDIGAETH CAERDYDD

Heol Draenen Pen-y-graig,

Rhiwbeina,

Caerdydd,

CF14 9UA.

Prisiau

Y ffi am “Ddeilen” gwenithfaen wedi’i harysgrifio a’r Brydles Pum Mlynedd yw £125.

Gallwch wneud cais am adnewyddu’r brydles cyn y dyddiad dod i ben os dymunwch.