Amlosgfa Draenen Pen-y-graig

Agorodd Mynwent Draenen Pen-y-graig ym 1952, gyda’r amlosgfa’n agor y flwyddyn ganlynol. Ym mlwyddyn gyntaf yr amlosgfa, cafwyd ychydig dros 1000 o amlosgiadau. Erbyn hyn rydyn ni’n cael bron i deirgwaith y ffigur hwn.

 

Yn 2000 agorodd Capel Briwnant i gynnig dewis amgen i Gapel mawr y Wenallt ac i ddarparu ar gyfer mwy a mwy o angladdau.

 

Ehangwyd y Fynwent yn 2010 ac agorwyd Swyddfa Ymholiadau newydd y flwyddyn ganlynol sy’n cynnig amgylchedd mwy priodol o lawer i deuluoedd gwrdd ar gyfer claddedigaethau a gwasgariadau gweddillion amlosgedig ac i wneud trefniadau ar gyfer eu hanwyliaid.

 

Byddwn yn cynnig gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y fynwent.

Cyfleusterau

Beddau sydd ar gael

 • Lawnt
 • Traddodiadol
 • Gweddillion a amlosgir

Hefyd:

 • Gardd wasgaru
 • Colwmbariwm
 • Llyfr coffa
 • Placiau gardd goffa
 • Coed coffa

Capeli Mynwent Draenen Pen-y-graig

Capel y Wenallt

 • Seddi – 170
 • Lle i sefyll – tua 50
 • Mae mwy o le i sefyll y tu mewn, ynghyd â sgriniau a seinyddion er mwyn i’r galarwyr allu dilyn y gwasanaeth
 • System cerddoriaeth ddigidol – yn gallu chwarae unrhyw gerddoriaeth sydd ar gael yn fasnachol a’r rhan fwyaf o emynau poblogaidd (angen 48 awr o rybudd)
 • Teyrngedau Gweledol – gall 2 sgrîn ddangos lluniau a fideo (mae angen eu cyflwyno o leiaf 72 awr ymlaen llaw – codir tâl ychwanegol)
 • Gwe-ddarllediadau – Ffrydio angladd ar-lein yn ddiogel ac yn fyw (codir tâl ychwanegol))
 • Recordiadau DVD neu CD ar gael (codir tâl ychwanegol)
 • Organ
 • Yn gallu cynnal ensembles cerddorol bach neu gorau bach (drwy drefnu ymlaen llaw)
 • Ystafell Aros
 • Toiledau (hygyrch)
 • Mynedfa wastad
 • System ddolen
 • Lleoedd parcio i bobl anabl
 • Cadair olwyn ar gael

Capel Briwnant

 • Seddi – 65
 • Lle i sefyll – cyfyngedig
 • System cerddoriaeth ddigidol – yn gallu chwarae unrhyw gerddoriaeth sydd ar gael yn fasnachol a’r rhan fwyaf o emynau poblogaidd (angen 48 awr o rybudd)
 • Teyrngedau Gweledol – gall sgrîn ddangos lluniau a fideo (angen eu cyflwyno o leiaf 72 awr ymlaen llaw – codir tâl ychwanegol)
 • Gwe-ddarllediadau – Ffrydio angladd ar-lein yn ddiogel ac yn fyw (codir tâl ychwanegol)
 • Recordiadau DVD neu CD ar gael (codir tâl ychwanegol)
 • Organ
 • Recordiadau DVD neu CD ar gael (codir tâl ychwanegol)
 • Toiledau (hygyrch)
 • Mynedfa wastad
 • System ddolen
 • System ddolen
 • Cadair olwyn ar gael

Digwyddiadur

Manylion Cyswllt

Cyfarwyddiadau

Mynwent Draenen Pen-y-graig.

Heol Draenen Pen-y-graig,

Rhiwbeina,

Caerdydd,

CF14 9UA.

 

Os yn defnyddio llywiwr lloeren, defnyddiwch god post CF14 6RG

Oriau agor

Caiff pedair mynwent yng Nghaerdydd eu cau i’r cyhoedd dros dro, oni bai eu bod yn mynd i angladd. Bydd gatiau Mynwent Cathays, Mynwent y Gorllewin a Mynwent Pantmawr wedi eu cloi drwy’r amser, gyda mynediad cyfyngedig, am uchafswm o ddeg aelod teulu agos, dim ond pan gynhelir angladdau a chladdedigaethau ar y safle.

 

Bydd mynediad cyfyngedig i Fynwent ac Amlosgfa Draenen Pen-y-graig hefyd. Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru bydd yr Amlosgfa ei hun ar gau i’r cyhoedd ehangach, ac eithrio i uchafswm o 10 aelod teulu agos yn mynychu angladdau a chladdedigaethau.  Ni chaniateir mynediad i’r cyhoedd i ardaloedd eraill y safle, megis y gerddi, y cofebion, neu’r Llyfr Coffa.