Amlosgfa Draenen Pen-y-graig

Agorodd Mynwent Draenen Pen-y-graig ym 1952, gyda’r amlosgfa’n agor y flwyddyn ganlynol. Ym mlwyddyn gyntaf yr amlosgfa, cafwyd ychydig dros 1000 o amlosgiadau. Erbyn hyn rydyn ni’n cael bron i deirgwaith y ffigur hwn.

 

Yn 2000 agorodd Capel Briwnant i gynnig dewis amgen i Gapel mawr y Wenallt ac i ddarparu ar gyfer mwy a mwy o angladdau.

 

Ehangwyd y Fynwent yn 2010 ac agorwyd Swyddfa Ymholiadau newydd y flwyddyn ganlynol sy’n cynnig amgylchedd mwy priodol o lawer i deuluoedd gwrdd ar gyfer claddedigaethau a gwasgariadau gweddillion amlosgedig ac i wneud trefniadau ar gyfer eu hanwyliaid.

 

Byddwn yn cynnig gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y fynwent.

[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]

Cyfleusterau

 • Maes Parcio
 • Mynediad i gerbydau
 • Swyddfa
 • Toiledau (Hygyrch)
 • Siop Flodau -Ffôn: 02920620625

Beddau sydd ar gael

 • Lawnt
 • Traddodiadol
 • Gweddillion a amlosgir

Hefyd:

 • Gardd wasgaru
 • Colwmbariwm
 • Llyfr coffa
 • Placiau gardd goffa
 • Coed coffa

Capeli Mynwent Draenen Pen-y-graig

Capel y Wenallt

 • Seddi – 170
 • Lle i sefyll – tua 50
 • Mae mwy o le i sefyll y tu mewn, ynghyd â sgriniau a seinyddion er mwyn i’r galarwyr allu dilyn y gwasanaeth
 • System cerddoriaeth ddigidol – yn gallu chwarae unrhyw gerddoriaeth sydd ar gael yn fasnachol a’r rhan fwyaf o emynau poblogaidd (angen 48 awr o rybudd)
 • Teyrngedau Gweledol – gall 2 sgrîn ddangos lluniau a fideo (mae angen eu cyflwyno o leiaf 72 awr ymlaen llaw – codir tâl ychwanegol)
 • Gwe-ddarllediadau – Ffrydio angladd ar-lein yn ddiogel ac yn fyw (codir tâl ychwanegol))
 • Recordiadau DVD neu CD ar gael (codir tâl ychwanegol)
 • Organ
 • Yn gallu cynnal ensembles cerddorol bach neu gorau bach (drwy drefnu ymlaen llaw)
 • Ystafell Aros
 • Toiledau (hygyrch)
 • Mynedfa wastad
 • System ddolen
 • Lleoedd parcio i bobl anabl
 • Cadair olwyn ar gael

Capel Briwnant

 • Seddi – 65
 • Lle i sefyll – cyfyngedig
 • System cerddoriaeth ddigidol – yn gallu chwarae unrhyw gerddoriaeth sydd ar gael yn fasnachol a’r rhan fwyaf o emynau poblogaidd (angen 48 awr o rybudd)
 • Teyrngedau Gweledol – gall sgrîn ddangos lluniau a fideo (angen eu cyflwyno o leiaf 72 awr ymlaen llaw – codir tâl ychwanegol)
 • Gwe-ddarllediadau – Ffrydio angladd ar-lein yn ddiogel ac yn fyw (codir tâl ychwanegol)
 • Recordiadau DVD neu CD ar gael (codir tâl ychwanegol)
 • Organ
 • Recordiadau DVD neu CD ar gael (codir tâl ychwanegol)
 • Toiledau (hygyrch)
 • Mynedfa wastad
 • System ddolen
 • System ddolen
 • Cadair olwyn ar gael

Digwyddiadur

Nid oes unrhyw events ar ddod ar hyn o bryd.

Manylion Cyswllt

Cyfarwyddiadau

Mynwent Draenen Pen-y-graig.

Heol Draenen Pen-y-graig,

Rhiwbeina,

Caerdydd,

CF14 9UA.

 

Os yn defnyddio llywiwr lloeren, defnyddiwch god post CF14 6RG

Oriau agor

Mae’r tiroedd ar agor 9am-6.45pm dydd Llun i ddydd Gwener a 10am – 6.45 pm dydd Sadwrn a dydd Sul ar gyfer ymweld â beddau a gerddi coffa.

A fyddech gystal ag ymweld â’r mynwentydd dim ond os ydych yn ymweld â bedd neu ar gyfer angladd er mwyn cydymffurfio â’r gofynion o ran ymbellhau’n gymdeithasol.