Gwasanaeth Coffáu Babanod

Mae’n wir ddrwg gennym, ond oherwydd y sefyllfa sydd ohoni yn sgil COVID-19, rydym wedi gorfod gohirio’r gwasanaeth coffa ar gyfer babanod.

Croeso i Wasanaethau Profedigaeth Caerdydd

Mae Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd yn rhan o Gyngor Dinas Caerdydd.  Rydym yn gweithredu Amlosgfa Caerdydd yn Thornhill a 7 mynwent yng Nghaerdydd

 

Mae ein staff profiadol yn cynnig cyngor di-dâl a diduedd ar unrhyw fater mewn perthynas ag angladdau a threfniadau angladdau. Mae ein gwasanaethau yn cynnwys gwerthu placiau coffa, casgedau gweddillion a amlosgwyd a chardiau coffa.  Rydym hefyd yn cynnig Gwasanaeth Angladdau Cyngor Caerdydd sydd wedi bod yn cynnig dewis pris sefydlog cost isel i drigolion Caerdydd ers mwy na 20 mlynedd.

Digwyddiadur