Amlosgfa Draenen Pen-y-graig Amseroedd agor, cyfeiriadau a gwasanaethau sydd ar gael Digwyddiadau ar Ddod Beth sydd ‘mlaen yn ein mynwentydd, o deithiau tywys i wasanaethau cofio Cofebau a phlaciau Cofiwch fywyd un o’ch anwyliaid gyda phlac wedi’i bersonoli

Croeso i Wasanaethau Profedigaeth Caerdydd

Mae Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd yn rhan o Gyngor Dinas Caerdydd.  Rydym yn gweithredu Amlosgfa Caerdydd yn Thornhill a 7 mynwent yng Nghaerdydd

Mae ein staff profiadol yn cynnig cyngor di-dâl a diduedd ar unrhyw fater mewn perthynas ag angladdau a threfniadau angladdau. Mae ein gwasanaethau yn cynnwys gwerthu placiau coffa, casgedau gweddillion a amlosgwyd a chardiau coffa.  Rydym hefyd yn cynnig Gwasanaeth Angladdau Cyngor Caerdydd sydd wedi bod yn cynnig dewis pris sefydlog cost isel i drigolion Caerdydd ers mwy na 20 mlynedd.

Digwyddiadur